Przypominamy, że wraz z numerem 1/2014 rozpoczynamy kolejn± edycję konkursu, w którym nagrod± jest bezpłatna prenumerata naszego czasopisma na rok 2015 !

Aby wzi±ć udział w losowaniu prenumeraty, należy zebrać wszystkie kupony konkursowe, które s± zamieszczane w kolejnych numerach czasopisma i przesłać je na adres redakcji do 30 listopada 2014 r.


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w¶ród osób, które przysłały do nas kupony konkursowe z numerów 1-6/2013 wylosowali¶my osiem bezpłatnych prenumerat "Weny" na rok 2014. Otrzymuj± je:

  • Małgorzata Pietrzykowska z Jeleniej Góry,
  • Jakub Wi¶niewski z Brodnicy,
  • Krystyna Balant z Buska Zdroju,
  • Grażyna Górecka ze Słupcy,
  • Marta K±dziołka z Bytomia,
  • Ewa Mi¶kiewicz ze Szczecina,
  • Elżbieta Kuliak z Pawłowic,
  • Agnieszka Kułakowska z Oławy

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!