Nasz adres:

WYDAWNICTWO MB
94-103 Łódź
ul. Elektronowa 8 a

e-mail
wena@epoczta.pl

telefon
042 663 87 67; 535 605 070


Redaktor naczelna Małgorzata Brygider tel. 42 663 87 67